selah

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Dve rôzne podoby malomocenstva

Kvôli tomu, že sa tu rozvinula maličká diskusia k článku Malomocní, mám chuť napísať niečo k malomocenstvu samotnému.
Sú dva druhy duchovného malomocenstva.
Jeden je taký, keď človek vie, že nemá moc stáť vo viere, neustále padá a je z toho úplne zdrvený. Cíti sa nehodný, uťahuje sa, aby nenakazil iných a vie, že sa ho nikto nechce ani len dotknúť. Myslím mať s ním spoločenstvo, mať spoločenstvo s jeho srdcom, s takým, aký naozaj je. Títo ľudia veľmi trpia svojím malomocenstvom a veľmi túžia po očistení. Na jednej strane veľmi túžia po Božom dotyku, a na druhej strane sa mu vyhýbajú, pretože sa boja, že nie sú toho hodní.
Vás chcem, drahí, povzbudiť, aby ste sa vykašľali na to, čo bolo a postavili sa pred Ježiša. On sa malomocného dotýka v rozpore so všetkými ľudskými očakávaniami. Malomocným sa všetci vyhýbajú, niektorí im hovoria „choď sa očistiť, okúp sa v Jordáne“, ale Ježiš ich neposiela nikam. Objíma ich a Jeho objatie ich očisťuje.
 
Tí, ktorí posielajú malomocných očistiť sa, nekonajú ako Elizeus, hoci si to môžu myslieť. Elizeus konal na slovo Hospodinovo, aby Naáman sýrsky pochopil, že aj obyčajný špinavý Jordán Izraela je lepší ako všetky rieky Sýrie dokopy. Aby porozmýšľal, že v Izraeli je živá voda, slovo Hospodinovo.
Títo novodobí Elizeovia však posielajú malomocných očistiť sa preto, že v skutočnosti zakrývajú svoj strach z nich, že by ich pošpinili, a tak ich vlastne odháňajú. 
Lenže títo malomocní potrebujú objatie, prijatie a lásku. Potom ich viera vyraší ako čerstvý mladý céder z ich života a zosilnie na mocný strom. Keď spoznajú MOC lásky Kristovej, maloMOCenstvo od nich odíde.
 
Sú však aj iní malomocní. Malomocní, o ktorých som písal v tom článku. Malomocní Géházovia. Stali sa malomocnými preto, že chceli uchvátiť slávu Hospodinovu. Stalo sa im to, čo Mojžišovej sestre Miriam. Títo malomocní si svoju lepru nepriznávajú. Oni sú silní sami v sebe.
Dokonca aj vo svojom malomocenstve môžu pokojne žiť ďalej pohodový život plný prijatia a uznania iných, pretože svoje malomocenstvo buď skrývajú, alebo o ňom nevedia, oklamali sa totiž a veria v lož, že sú zdraví. To malomocenstvo sa ale prejavuje v ich živote tým, že ich viera nemá moc, ich láska nemá moc, ich život je život v zákone a nie milosti. Nežijú mocou milosti, a tak neprúdi milosť ani od nich, žijú v moci zákona. A ich hriech ostáva dovtedy, kým kričia: vidíme.
 
Ja som prešiel oboma spôsobmi malomocenstva. Možno je tento článok trochu od veci, možno nie, jednoducho som mal na srdci vysvetliť, že ten článok Malomocní bol o tejto druhej skupine.

slovo | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014