selah

Sola scriptura

… alebo po slovensky: IBA PÍSMO.
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Prečo sa teším na koniec sveta

| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 1

Psie hovno

Ospravedlňujem sa za drsný názov článku, i obsah článku, ktorý bude podobný, avšak nemôže to byť inak. Prosím vás o zhovievavosť, na konci pochopíte, prečo som zvolil tento extrém.
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 4

Viera v Boha

Viera v Boha - prvý zo základov viery, začiatočníckom učení o Kristovi (Žid 6.1). Písmo hovorí, že viera je len jedna (Ef 4.5), napriek tomu, čo vidíme vôkol seba. Aká je to teda tá jediná správna viera?
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 2

Príbeh o diamante

Spomenul som si na jeden skutočný príbeh o diamante, ktorý vám rozpoviem svojimi slovami.
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 1

Čo chceš žať?

Štedrého darcu miluje Boh. Prečo? Pretože On je štedrý darca. A nie každý, kto štedro dáva, štedrý je. Môže byť len vypočítavý. Pretože vie, že čo kto seje, to bude aj žať. ČO seje, TO bude žať.
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Dve rôzne podoby malomocenstva

Kvôli tomu, že sa tu rozvinula maličká diskusia k článku Malomocní, mám chuť napísať niečo k malomocenstvu samotnému.
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Malomocní

Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, démonov vyháňajte; zdarma ste prijali, zdarma dávajte. Mt 10.8 Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. 1Tim 6.8
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Záchranári

Mám rozčítanú knihu o Smith Wigglesworth-ovi a veľmi sa ma dotýka ako tento Boží muž miloval ľudí a Pána. A ako som tak rozmýšľal nad jeho životom, začal mi Pán ukazovať niečo, čo mi horí v srdci už dávnejšie ale nevedel som presne ako to má vyzerať, nerozumel som tomu, o čom presne snívam.
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 1

Podobenstvo o víne

Pracovníci vo vinici trpezlivo očakávali dážď. Vodu, ktorá sa každý rok mení na víno. Padá z neba, vsiakne do zeme, vinič ju vpíja koreňmi a dopravuje až do bobúľ hrozna, ktoré sa nalievajú sladkou šťavou.
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 1

Podobenstvo o hrnčiarovi

Či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty sformoval jednu nádobu ku cti, druhú ku hanbe? (Rim 9.21
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Špagety s kečupom

A On im povedal: Preto každý učiteľ, vyučený kráľovstvu nebeskému, je podobný hospodárovi, ktorý zo svojej komory vynáša nové i staré. (Mt 13.52)
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Zalievanie rastlín

Nie, toto nebude prednáška z pestovateľského krúžku, hoci sa to môže zdať.
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Žiarlivý Boh

Ľudská žiarlivosť je pokladaná za zlú vlastnosť. Je prejavom sebectva a majetníckeho zmýšľania a zotročuje toho, na koho dotyčný žiarli. V skutočnosti je však aj ľudská žiarlivosť vlastnosť, ktorú do človeka vložil Boh a to, čo ju robí zlou, je to, že je zle použitým nástrojom v rukách zlého človeka.
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 1

Božia bolesť

Netradične začnem modlitbou (a možno pri tom aj skončím :))))
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Utrápená ovečka

Narodila sa raz jedna ovečka. Keď bola maličká, presvedčili ju, že je škaredá. Vraj má krátke nohy ako prasa, uši smiešne ovisnuté ako pes, smeje sa ako kôň... a možno ani nie je ovca. Mala byť ovca, ale nie je, dajaká je divná. Ovce také nebývajú. Ani správne békať nevie. Robí „bééé“ namiesto haf, hau, vŕŕŕ...
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Dve obete 2.

Keď sa novozmluvnými očami pozrieme na starozákonný obrad veľkého dňa zmierenia, a Árona budeme vidieť ako predobraz kresťanov, keďže kresťania sú kráľovské kňažstvo, uvidíme veľmi zaujímavé veci.
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Dve obete 1.

Mám na srdci napísať článok o niečom, čo ako verím, mi Pán zjavuje postupne už dlhší čas a napriek tomu, že si nedovolím povedať, že tomu rozumiem úplne, rád by som sa s vami zdieľal s tým, nad čím premýšľam. Tak mi odpustite, ak bude článok nedokončený... a možno to bude dobre, podobne ako v sérii Život v slobode, kde som vás chcel len naťuknúť, aby ste pred Pánom rozmýšľali ďalej...
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Duchovný domov a život viery

Pre mnohé opakujúce sa otázky ľudí, ktorí sa mi ozývajú mailom, som sa predsa len rozhodol napísať pár slov k témam, ktoré by pojali asi celú sériu.
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Sobota

V Zákone (to jest Zmluve zákona) bol daný siedmy deň ako deň odpočinku. Volal sa šabbát. Čo je v slovenčine sobota (ŠaBbáT - SoBoTa).
| celý článok | náboženstvo a mystika | slovo | komentáre: 0

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014